تبدیل لینک دانلود به FTP

ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

720p x264.300MB-BWBP :
Name ScreenShot Size
Almost.Paradise.S01E08.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 1.85 MB316.7 MB
Almost.Paradise.S01E08.Lone.Wolf.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.2 MB319.99 MB
American.Dad.S16E06.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 1.42 MB153.54 MB
bar.rescue.s07e11.720p.web.h264-cookiemonster.300MB-BWBP.mkv 1.63 MB303.34 MB
Big.Zuus.Big.Eats.S01E01.720p.HDTV.x264-Cherzo.300MB-BWBP.mkv 1.14 MB212.91 MB
Dead.Still.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS.300MB-BWBP.mkv 1000.96 KB340.35 MB
Duncanville.S01E11.Classless.President.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.01 MB158.52 MB
james.corden.2020.05.18.terry.crews.720p.web.h264-btx.300MB-BWBP.mkv 1.71 MB289.09 MB
jimmy.fallon.2020.05.18.arnold.schwarzenegger.720p.web.h264-btx.300MB-BWBP.mkv 1.78 MB298.77 MB
jimmy.kimmel.2020.05.18.fred.willard.720p.web.h264-trump.300MB-BWBP.mkv 1.55 MB148.23 MB
marvels.spider-man.s03e02.repack.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 889.69 KB318.96 MB
Roswell.New.Mexico.S02E10.720p.WEB.H264-ALiGN.300MB-BWBP.mkv 1.2 MB310.66 MB
Roswell.New.Mexico.S02E10.American.Woman.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.300MB-BWBP.mkv 1.33 MB309.01 MB
stephen.colbert.2020.05.18.kumail.nanjiani.720p.web.h264-trump.300MB-BWBP.mkv 1.46 MB298.07 MB
Sweet.Magnolias.S01E01.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.45 MB385.56 MB
Sweet.Magnolias.S01E02.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.88 MB372.2 MB
Sweet.Magnolias.S01E03.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.84 MB319.94 MB
Sweet.Magnolias.S01E04.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.28 MB363.89 MB
Sweet.Magnolias.S01E05.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.17 MB367.36 MB
Sweet.Magnolias.S01E06.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.55 MB336.27 MB
Sweet.Magnolias.S01E07.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.52 MB336.16 MB
Sweet.Magnolias.S01E08.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.29 MB359.94 MB
Sweet.Magnolias.S01E09.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.38 MB315.25 MB
Sweet.Magnolias.S01E10.720p.WEB.H264-METCON.300MB-BWBP.mkv 1.86 MB373.24 MB
The.Baker.and.the.Beauty.US.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 1.15 MB302.37 MB
The.Great.S01E01.The.Great.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTG.300MB-BWBP.mkv 1.3 MB381.39 MB
The.Last.Dance.S01E01.Episode.I.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.43 MB368.9 MB
The.Last.Dance.S01E02.Episode.II.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.48 MB365.12 MB
The.Last.Dance.S01E03.Episode.III.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.49 MB357.49 MB
The.Last.Dance.S01E04.Episode.IV.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.74 MB372.18 MB
The.Last.Dance.S01E05.Episode.V.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.67 MB371.24 MB
The.Last.Dance.S01E06.Episode.VI.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.33 MB364.24 MB
The.Last.Dance.S01E07.Episode.VII.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.33 MB372.31 MB
The.Last.Dance.S01E08.Episode.VIII.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.77 MB371.65 MB
The.Last.Dance.S01E09.Episode.IX.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.44 MB367.54 MB
The.Last.Dance.S01E10.Episode.X.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb.300MB-BWBP.mkv 1.51 MB374.13 MB
the.voice.s18e16.720p.hdtv.x264-tvaddict.300MB-BWBP.mkv 1.29 MB620.54 MB
Totals: 37 File 12.01 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

720p x265 :
Name ScreenShot Size
Almost.Paradise.S01E08.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown203.9 MB
Almost.Paradise.S01E08.Lone.Wolf.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown206.03 MB
American.Dad.S16E06.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown98.77 MB
bar.rescue.s07e11.720p.web.h-cookiemonster.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown195.52 MB
Big.Zuus.Big.Eats.S01E01.720p.HDTV.-Cherzo.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown137.27 MB
Dead.Still.S01E02.720p.WEB.H-GHOSTS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown219.08 MB
Duncanville.S01E11.Classless.President.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown101.98 MB
james.corden.2020.05.18.terry.crews.720p.web.h-btx.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown186.38 MB
jimmy.fallon.2020.05.18.arnold.schwarzenegger.720p.web.h-btx.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown191.84 MB
jimmy.kimmel.2020.05.18.fred.willard.720p.web.h-trump.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown95.49 MB
marvels.spider-man.s03e02.repack.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown205.39 MB
Roswell.New.Mexico.S02E10.720p.WEB.H-ALiGN.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown199.88 MB
Roswell.New.Mexico.S02E10.American.Woman.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTG.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown198.9 MB
stephen.colbert.2020.05.18.kumail.nanjiani.720p.web.h-trump.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown191.93 MB
Sweet.Magnolias.S01E01.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown248.12 MB
Sweet.Magnolias.S01E02.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown239.55 MB
Sweet.Magnolias.S01E03.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown205.98 MB
Sweet.Magnolias.S01E04.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown234.26 MB
Sweet.Magnolias.S01E05.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown236.48 MB
Sweet.Magnolias.S01E06.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown216.46 MB
Sweet.Magnolias.S01E07.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown216.46 MB
Sweet.Magnolias.S01E08.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown231.67 MB
Sweet.Magnolias.S01E09.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown203.18 MB
Sweet.Magnolias.S01E10.720p.WEB.H-METCON.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown240.2 MB
The.Baker.and.the.Beauty.US.S01E06.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown194.69 MB
The.Great.S01E01.The.Great.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTG.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown245.48 MB
The.Last.Dance.S01E01.Episode.I.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown237.48 MB
The.Last.Dance.S01E02.Episode.II.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown235.07 MB
The.Last.Dance.S01E03.Episode.III.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown230.12 MB
The.Last.Dance.S01E04.Episode.IV.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown239.58 MB
The.Last.Dance.S01E05.Episode.V.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown238.92 MB
The.Last.Dance.S01E06.Episode.VI.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown234.3 MB
The.Last.Dance.S01E07.Episode.VII.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown239.81 MB
The.Last.Dance.S01E08.Episode.VIII.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown239.18 MB
The.Last.Dance.S01E09.Episode.IX.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown236.45 MB
The.Last.Dance.S01E10.Episode.X.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown240.69 MB
the.voice.s18e16.720p.hdtv.-tvaddict.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv Unknown400.3 MB
Totals: 37 File 7.73 GB


1080p x265 :
Name ScreenShot Size
Totals: 0 File 0 B